สินค้าจากติ่งฟง

ปริผลิตภัณฑ์น้ำติ่งฟง (ปริมาณ 760 มล.)

 


ผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มติ่งฟง (มีขนาด 150 กรัม กับ 900 กรัม)

ประเภทผงกาแฟ

ประเภทผงช็อคโกแลต

ประเภทนม
ประเภทผงผลไม้ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ใบชาติ่งฟง (ปริมาณ 600 กรัม) 

 


ผลิตภัณฑ์บุกติ่งฟง

บุกไข่มุกสำเร็จรูป (ปริมาณ 600 กรัม)
บุกผลไม้ เต๋า-ยาว (ปริมาณ 1 กก.)

ผลิตภัณฑ์ประเภทผงทั่วไป